Κέντρα Υγείας

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ
Χώρα, Νάξου:
τηλ. 22853 60500 fax: 22850 23867 email: info@naxoshospital.gr

Περιφερειακά Ιατρεία:

  • Απειράνθου: τηλ. 22850 61206
  • Βίβλου: τηλ. 22850 41221
  • Κορωνίδας: τηλ. 22850 52213
  • Κορώνου: τηλ. 22850 51280
  • Μελάνων: τηλ. 22850 62372
  • Φιλωτίου: τηλ. 22850 31404
  • Χαλκείου: τηλ.22850 31206

Δεν υπάρχουν ακόμα άρθρα σε αυτή την κατηγορία.

Ο ταξιδιωτικός σας οδηγός

Σχεδίασε το προσωπικό σου ταξίδι και πρόσθεσε
το στον προσωπικό ταξιδιωτικό
σου οδηγό