Άγιος Θαλλέλαιος

Άγιος Θαλλέλαιος

Η εκκλησία του Άγιου Θαλλέλαιου, που υπήρξε καθολικό παλαιότερης μονής, γιορτάζει κάθε χρόνο στις 20 Μαΐου, οπότε οργανώνεται και μεγάλο πανηγύρι.

Η σημερινή δίκλιτη καμαροσκεπής εκκλησία του Αγίου Θαλλελαίου, φαίνεται ότι παλαιότερα υπήρξε καθολικό μοναστηριού, το οποίο, μαζί με τα μοναστήρια του Φωτοδότη και της Αγιάς, αναφέρεται σε έγγραφο του 1509, σύμφωνα με το οποίο παραχωρείται στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως από το δούκα Κρίσπι.

Επίσης, στον εξωτερικό τοίχο της σημερινής εκκλησίας, για την οποία δεν είναι γνωστό το πότε ακριβώς ανοικοδομήθηκε, υπάρχει η επιγραφή: «ΤΟΥ ΔΟΥΛΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΑΓΡΕΔΟC(1501)», ενώ παλιότερα υπήρχε ανάγλυφη σε μάρμαρο και η μορφή του συγκεκριμένου ηγούμενου.

Related posts