Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Τηλεφωνικός κωδικός περιοχής: 22850

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ

 • Χώρα, Νάξου: τηλ. +30 22853 60500 fax: +30 22850 23867 email: info@naxoshospital.gr

Περιφερειακά Ιατρεία:

 • Απειράνθου: τηλ. +30 22850 61206
 • Βίβλου: τηλ. +30 22850 44090
 • Κορωνίδας: τηλ.+30 22850 52213
 • Κορώνου: τηλ.+30 22850 51280
 • Μελάνων: τηλ. +30 22850 31404
 • Χαλκείου: τηλ. +30 22850 31206

 

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

 • Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων: τηλ. +30 22853 60100 fax: +30 22850 23570; email: naxos@naxos.gov.gr; www.naxos.gr

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 • Αστυνομικό Τμήμα Χώρας: τηλ. +30 22850 22100, +30 22850 23280, +30 22850 23801 fax: +30 22850 22100
 • Αστυνομικό Τμήμα Φιλοτίου τηλ. +30 22850 31224 fax: +30 22850 32222
 • Λιμεναρχείο: τηλ. +30 22850 22300 fax: +30 22850 24549
 • Πυροσβεστική: τηλ. +30 22850 3219 fax: +30 22850 32899

ΧΡΗΣΙΜΑ

 • ΕΛΤΑ: τηλ. +30 22850 61206 fax: +30 22850 23299
 • Αεροδρομίου Νάξου: τηλ. +30 22850 23292 fax: +30 22850 24816
 • Ταξι: τηλ. +30 22850 22444 fax: +30 22850 24076
 • ΚΤΕΛ: τηλ. +30 22850 22291 fax: +30 22850 22999 email: info@destinations.gr; www.naxosdestinations.com

Related posts