Πρακτικές Πληροφορίες
  • Χρήσιμα Τηλέφωνα: Ο τοπικός κωδικός της Δονούσας (της Νάξου και τα νησιά των Μικρών Κυκλάδων): είναι 2285 ...

    Χρήσιμα Τηλέφωνα: Ο τοπικός κωδικός της Δονούσας (της Νάξου και τα νησιά των Μικρών Κυκλάδων): είναι 22850 Κοινότητα: +30 22850 51600 fax: +30 22850 51639 Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών: +30 22850 29107 ...

    Read more