Η Σήραγγα του Αρχαίου Υδραγωγείου στις Περιοχές Μπαρού και Καμίνια

Η Σήραγγα του Αρχαίου Υδραγωγείου στις Περιοχές Μπαρού και Καμίνια

Στις περιοχές Μπαρού και Καμίνια έχουν αποκαλυφθεί έπειτα από επίπονες ανασκαφικές εργασίες η είσοδος και η έξοδος (αντίστοιχα) της υπόγειας σήραγγας του αρχαίου υδραγωγείου.

Πρόκειται για ένα σπουδαίο τεχνικό έργο που κατασκευάστηκε ήδη στην πρώτη φάση του υδραγωγείου (τον ύστερο 6ο π.Χ. αι.).

Επιλέχθηκε η δυσκολότερη λύση της διάνοιξης σήραγγας (αντί να ακολουθήσει το υδραγωγείο την απλούστερη φυσική έξοδο της μικρής λεκάνης του νερού προς την κοιλάδα των Μελάνων) προκειμένου να αξιοποιηθεί από το υδραγωγείο εκτός του νερού των πηγών του Φλεριού που βρίσκεται στην αφετηρία του, και το νερό της πηγής των Καμπόνων –η τελευταία βρίσκεται κοντά στην έξοδο της σήραγγας.

Η σήραγγα έχει μήκος περίπου 220μ. και ύψος 1,60-1,40μ. (σε όσο τμήμα της ερευνήθηκε).

Το νερό έρεε στον πυθμένα της εντός αύλακας καλυμμένης με πλάκες, ώστε η σήραγγα να είναι επισκέψιμη.

Κατά την εποχή της Ρωμαιοκρατίας στην είσοδο και την έξοδο κατασκευάστηκαν δύο μεγάλα φρέατα συγκέντρωσης και καθαρισμού του νερού (σωζόμενου ύψους 3,70μ. περίπου) καθώς επίσης κτιστές, θολωτές κατασκευές που συνέδεαν τα φρέατα με τα σημεία αρχής και τέλους της σήραγγας στο φυσικό βράχο.

 

   Όλο το εικοσιτετράωρο    Φλεριό, Μέλανες
   22850 62229, 22850 22725    22850 22725
   Δωρεάν

 

Οδηγίες Πρόσβασης
  1. Το ΚΤΕΛ Νάξου πραγματοποιεί δρομολόγια έως το χωριό Μύλοι (περίπου 300μ πριν τον αρχαιολογικό χώρο).
  2. Η περιοχή Μπαρού συνδέεται μέσω συστήματος παλαιών μονοπατιών με τα γειτονικά χωριά Κουρουνοχώρι και Μύλοι.
  3. Ολοκληρωμένο σύστημα μονοπατιών με ευανάγνωστη σήμανση οδηγεί από το δημόσιο δρόμο στην είσοδο και έξοδο της σήραγγας.
Δυνατότητα Πάρκινγκ Υπάρχει δυνατότητα στάθμευσης σε άνοιγμα του δημόσιου δρόμου.
Προσβασιμότητα για άτομα με ειδικές ανάγκες Δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Related posts