Καπέλα Καζάτζα

Καπέλα Καζάτζα

Στο πιο ψηλό σημείο του Κάστρου, δίπλα στην Εμπορική Σχολή, βρίσκεται η Καπέλλα Καζάτζα.

Στην τοπική παράδοση εθεωρείτο ότι η Καπέλλα Καζάτζα (που σημαίνει «εκκλησία-σπίτι») ήταν το παρεκκλήσιο του Μάρκου Σανούδου – του Ενετού κατακτητή των Κυκλάδων τον 13ο αιώνα, είναι όμως κατασκευή του 14ου αιώνα.

Είναι βέβαιο ότι η ίδρυση της Εμπορικής Σχολής στηρίχτηκε στην περιουσία της Καπέλλα που αυξήθηκε ακόμη περισσότερο από τα αφιερώματα των πιστών από τον 17ο αι. και μετά.

Related posts