Μουσειακή Συλλογή Μελάνων

Μουσειακή Συλλογή Μελάνων

Στη Μουσειακή Συλλογή Μελάνων εκτίθενται ευρήματα από την ανασκαφή του αρχαίου ιερού στις πηγές του Φλεριού και την έρευνα στο αρχαίο υδραγωγείο Νάξου. Παρουσιάζονται σε πέντε ενότητες.

Στην πρώτη ενότητα εκτίθενται αναθήματα των λατόμων επισκεπτών του ιερού προς τους λατρευόμενους δίδυμους μυθικούς γίγαντες Ώτο και Εφιάλτη, γιους του Αλωέα : αναθηματικοί κιονίσκοι, βάσεις, λεκάνες περριραντηρίων, τμήματα κούρων, λυχνάρι, όλα μαρμάρινα, στην πλειοψηφία τους έργα μισοτελειωμένα, ελαττωματικά ή απλές δοκιμές και γυμνάσματα μαθητευόμενων.

Ξεχωρίζει μια ημίεργη πρώιμη (τέλος 7ου π.Χ. αι.) σφίγγα. Μια δεύτερη ενότητα συνιστούν άλλα αναθήματα τόσο προς τους αδελφούς Αλωάδες (εργαλεία λατόμων, όπως τριπτήρες σμύριδας) όσο και προς τη συλλατρευόμενη γυναικεία θεότητα της βλάστησης (όπως αγνύθες, υφαντικά βάρη, πήλινα γυναικεία ειδώλια).

Εκτίθενται επίσης ένα χαρακτηριστικό, διαχρονικό σύνολο από την κεραμεική που βρέθηκε κατά την ανασκαφή, καθώς και αρχιτεκτονικά στοιχεία σε μάρμαρο (στρωτήρες και καλυπτήρες κεραμίδες, σίμη, στροφείς θυρών κτλ.).

Τέλος, παρουσιάζονται πήλινοι σωλήνες του αρχαϊκού υδραγωγείου.

Τα εκθέματα συνοδεύονται από πλούσιο επεξηγηματικό υλικό.

Κείμενο: Βασίλης Κ. Λαμπρινουδάκης

 

  Καθημερινά εκτός Δευτέρας (καλοκαιρινοί μήνες) 08:30 – 15:00
  Κουρουνοχώρι 22850 62229, 22850 22725
  22850 22725   Δωρεάν

 

Οδηγίες Πρόσβασης
  1. Εάν χρησιμοποιηθεί ιδιωτικό μέσο μεταφοράς, υπάρχει περιορισμένη δυνατότητα στάθμευσης σε άνοιγμα του δημόσιου δρόμου.
  2. Το ΚΤΕΛ Νάξου πραγματοποιεί δρομολόγια στο Κουρουνοχώρι.
Προσβασιμότητα για άτομα με ειδικές ανάγκες Δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Related posts