Προϊστορική Ακρόπολη Πάνερμος

Προϊστορική Ακρόπολη Πάνερμος

O χαμηλός λόφος στο Κορφάρι των Αμυγδαλιών, εντοπίζεται στα ΒΔ του μυχού του όρμου του Πανόρμου στη νότια ακτή της Νάξου.

Η ανασκαφική έρευνα στην κορυφή του λόφου, έφερε στο φως οχυρωμένη εγκατάσταση των τελευταίων αιώνων της 3ης χιλιετίας π. Χ. (2.500- 2.300 π. Χ.).

Ειδικότερα, αποκαλύφθηκε εικοσάδα μικρών λιθόκτιστων δωματίων στο εσωτερικό οχύρωσης με τη μορφή ελλειψοειδούς τείχους με πέντε πεταλόσχημους πύργους.

Η οχυρωμένη ακρόπολη στον Πάνορμο αποτελεί μοναδική, για τον ευρύτερο αιγαιακό χώρο, αρχιτεκτονική μορφή και υπήρξε σταθμός στην εξέλιξη της ναξιακής κοινωνίας.

Πρόκειται για έργο συλλογικό, ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η λειτουργία του οποίου προϋπέθεταν την ύπαρξη μίας ιεραρχημένης κοινωνίας.

Από την άποψη αυτή η ακρόπολη αποτελεί μοναδικό μνημείο του περάσματος από τις μικρές αγροτικές κοινότητες στις «αστικές».

Από τη στιγμή εκείνη και μετά η ζωή στις Κυκλάδες συνεχίζεται στα πρώιμα αστικά κέντρα, πολλά από τα οποία συνεχίζουν να «ζουν» έως και σήμερα, με πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό της Γρόττας.

Related posts