Πύργος Κρίσπι – Γλέζου

Πύργος Κρίσπι – Γλέζου

Από τους δώδεκα πύργους του Κάστρου που είχαν χτιστεί στους μεσαιωνικούς χρόνους για να το προστατεύουν, σώζεται σήμερα μόνον ένας, ο Πύργος των Κρίσπι, τον οποίο η τοπική αφήγηση «θέλει» να είναι το ανάκτορο της ομώνυμης δυναστείας, αλλά που στην πραγματικότητα ήταν η ιδιωτική κατοικία του νόθου γιού του δούκα Γουλιέλμου του Β΄, Ιάκωβου, ο οποίος δεν είχε δικαιώματα στον θρόνο της ηγεμονίας, και περιορίστηκε στον τίτλο του Κυβερνήτη για σύντομο διάστημα το 1494.

Σήμερα ο πύργος λειτουργεί σαν Βυζαντινό Μουσείο, κατά την επιθυμία των δωρητών του στο Κράτος, της οικογένειας Π. Γλέζου, γι αυτό κι είναιγνωστός και ως πύργος του Γλέζου ή της Απεραθίτισσας, εξαιτίας της καταγωγής της οικογένειας.

Στο υπέρθυρο της εισόδου του υπάρχει ένα αρκετά περίεργο οικόσημο: μια σύνθεση με οθωμανικά και ρωσικά στοιχεία.

Πρόκειται για τα διπλώματα αναγνώρισης υπηρεσιών προς τις δύο αυτές μεγάλες δυνάμεις τον 19ο αιώνα που έλαβε ένας από τους κυρίους του πύργου, ο Ιωσήφ Μπαρότζι, αξιωματούχος της Ρωσίας.

Related posts