Πύργος Μπαρδάνη ή Πύργος των Σφόρτσα

Πύργος Μπαρδάνη ή Πύργος των Σφόρτσα

O Πύργος Μπαρδάνη ανήκε στην οικογένεια Sforca Castri (Σφόρτσα-Κάστρι) η οποία ήταν από τις ισχυρότερες οικογένειες του νησιού και η περιοχή της Απειράνθου ήταν ένα σημαντικό φέουδό τους.

Ο πύργος πρέπει να κτίσθηκε προ του 1726, όπως συνάγουμε από προικοσύμφωνο της 27ης Φεβρουαρίου του έτους αυτού σύμφωνα με το οποίο ο ”Χρουσάκης Κάστρη με την αρχόντισσά του Μαριέτα” αφήνουν στο γιο τους Ιάκωβο Κάστρη μεταξύ των άλλων και τον Πύργο τους στ’ Απεράθου, ο οποίος ανήκε στους απογόνους της κτητορικής οικογενείας μέχρι τον 19ο αιώνα.

 

  Οικισμός Απείρανθος   Δωρεάν

 

Οδηγίες Πρόσβασης Ο οικισμός της Απειράνθου συνδέεται με οδικό δίκτυο με τη Χώρα της Νάξου. 
Δημόσια Μέσα Μεταφοράς Υπάρχει δημόσια συγκοινωνία με συχνότερα δρομολόγια τους καλοκαιρινούς μήνες.
Δυνατότητα Πάρκινγκ Δυνατότητα για πάρκινγκ στην είσοδο του χωριού
Προσβασιμότητα για άτομα με ειδικές ανάγκες Δεν υπάρχει προσβασιμότητα για άτομα με ειδικές ανάγκες 

Related posts