Τα Πανηγύρια της Νάξου – Λίστα

Τα Πανηγύρια της Νάξου – Λίστα
• Θεοσκέπαστης στην Κωμιακή και στην Ποταμιά
• Παναγίας Δροσιανής στη Μονή
• Τιμίου Σταυρού στους Τρίποδες και στη Μονή
• Αγίου Αρτεμίου στον Κυνίδαρο
• Αγίου Νικολάου στον Κυνίδαρο
• Αγίας Ειρήνης στον Κυνίδαρο
• Αγίου Θαλαλαίου στον Άγιο Θαλάλαιο
• Παναγίας Αργοκοιλιώτισσας στην Κόρωνο
• Αγίων Αποστόλων στις Μέλανες
• Αγίας Κυριακής στην Ποταμιά
• Αγίου Προκοπίου στον Άγιο Προκόπη
• Αγίου Νικόδημου στη Χώρα και στο Γλινάδο
• Αγίας Μαρίνας στα Αγγίδια και στην Κόρωνο
• Αγίας ‘Αννας στην Άγια Άννα
• Αγίας Παρασκευής στον Κυνίδαρο
• Αγίου Παντελεήμονα στο Αγερσανί
• Σωτήρος -Γλινάδο, Δαμαριώνα και στο Κουρουνοχώρι
• Παναγίας σε όλο το νησί και ιδιαίτερα στο Φιλώτι
• Εννιάμερα της Παναγίας στους Τρίποδες
• Αγίου Ιωάννη – Απείρανθο, Απόλλωνα και Αγερσανί
 8 Σεπτεμβρίου
8 Σεπτεμβρίου
14 Σεπτεμβρίου
20 Οκτωβρίου
6 Δεκεμβρίου
5 Μαΐου
20 Μαΐου
Παρασκευή του Πάσχα
30 Ιουνίου
7 Ιουλίου
8 Ιουλίου
14 Ιουλίου
17 Ιουλίου
25 Ιουλίου
26 Ιουλίου
27 Ιουλίου
6 Αυγούστου
15 Αυγούστου
23 Αυγούστου
29 Αυγούστου

Related posts