Το Αρχαίο Υδραγωγείο της Νάξου

Το Αρχαίο Υδραγωγείο της Νάξου

Το πρώτο, αρχαϊκό (του ύστερου 6ου π.Χ. αι.), υδραγωγείο ήταν κατα-σκευασμένο από πήλινους σωλήνες τοποθετημένους σε τάφρο. Το δεύτερο κατασκευάστηκε στην εποχή της Ρωμαιοκρατίας, διαθέτει δύο σαφώς διακρινόμενες οικοδομικές φάσεις και αποτελείται από κτιστό με υδραυλικό κονίαμα αγωγό, με υπόγεια και υπέργεια τμήματα. Και τα δύο υδραγωγεία, ακολουθώντας κοινή διαδρομή, ξεκινούσαν από πηγή που αναγνωρίζεται σήμερα σε περιβόλι στο Φλεριό κάτω από νεότερη κατασκευή, διέσχιζαν απόσταση 11 χιλιομέτρων και κατέληγαν σε άγνωστο για εμάς σημείο στην πόλη της Νάξου – το υδραγωγείο της εποχής της Ρωμαιοκρατίας θα κατέληγε στην σημερινή “Τρανή Φουντάνα”, μια σύγχρονη με την κατασκευή του, υπέργεια τότε, δεξαμενή. Στη διαδρομή του υδραγωγείου υπήρχαν φρεάτια καθαρισμού – συλλέκτες νερού. Ενδεικτική της σπουδαιότητας και της δυσκολίας του έργου από τεχνική άποψη είναι η διάνοιξη υπόγειας σήραγγας στο βουνό μεταξύ Φλεριού και Καμπόνων, μήκους 220μ., για την αξιοποίηση πηγής στην δεύτερη περιοχή.

Έχουν συντηρηθεί, αναδειχθεί και είναι επισκέψιμες οι ακόλουθες θέσεις του αρχαίου υδραγωγείου:

 1. Μπαρού, είσοδος της υπόγειας σήραγγας
 2. Καμίνια, έξοδος της υπόγειας σήραγγας
 3. Κατσόπιρνο
 4. Κατσόπιρνο – Λεύτερα
 5. Λεύτερα
 6. Αίμαζος
 7. Περδίκια
 8. Φάραγγας
 9. Άγιος Θαλλέλαιος
 10. Άγιος Ισίδωρος
 11. Άγιος Στέφανος
 12. Τρανή Φουντάνα
 13. Κάστρο

Τέλος στο Φλεριό υπάρχει ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ με πλούσιο πληροφοριακό υλικό.

 

 Μέλανες  22850 62229

 

Οδηγίες Πρόσβασης 1. Εάν χρησιμοποιηθεί ιδιωτικό μέσο μεταφοράς, υπάρχουν διαμορφωμένοι χώροι στάθμευσης στο Κατσόπιρνο (εξυπηρετεί τις θέσεις Κατσόπιρνο, Λεύτερα, Βουστάσιο) και στον Άγιο Στέφανο. Για τις υπόλοιπες θέσεις είναι δυνατή η στάθμευση των οχημάτων σε γειτονικά των θέσεων ανοίγματα του δημόσιου δρόμου.

2. Το ΚΤΕΛ Νάξου πραγματοποιεί δρομολόγια έως το χωριό Μύλοι (δηλαδή σε όλο το μήκος της διαδρομής του υδραγωγείου).

3. Στον κεντρικό δημόσιο δρόμο υπάρχει χαρακτηριστική σήμανση προς όλες τις θέσεις που είναι επισκέψιμες.

Related posts