Υγειονομικά πρωτόκολλα για τις Τουριστικές Επιχειρήσεις

Υγειονομικά πρωτόκολλα για τις Τουριστικές Επιχειρήσεις

Η Ελλάδα θεσπίζει σήμα πιστοποίησης με τον τίτλο “Health First”, το οποίο είναι υποχρεωτικό για τις επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων που θα λειτουργήσουν κατά το έτος 2020. Η πιστοποίηση, θα διασφαλίσει ότι ένα τουριστικό κατάλυμα συμμορφώνεται με τα όλα πρωτόκολλα υγείας.
Οι προδιαγραφές για την επαναλειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων αφορούν όλα τα καταλύματα ανεξαρτήτως τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών, κατάταξης, είδους και διάρκειας λειτουργίας. Κάθε τουριστικό κατάλυμα θα πρέπει να καταρτίσει Πρωτόκολλο σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Τουρισμού.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το υγειονομικό πρωτόκολλο για τις Τουριστικές Επιχειρήσεις πατήστε εδώ.

Related posts